خانه » ۱۳۹۵ » اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

نحوه فرجام خواهی کردن

نحوه فرجام خواهی کردن

نحوه فرجام خواهی کردن رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین …

ادامه مطلب »

بررسی وکالت تسخیری

بررسی وکالت تسخیری

بررسی وکالت تسخیری وکالت تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری است، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی را که می بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده است.

ادامه مطلب »

بررسی تغییر حکم توسط دادگاه

بررسی تغییر حکم توسط دادگاه

بررسی تغییر حکم توسط دادگاه اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار …

ادامه مطلب »