خانه » 1395 » اسفند

آرشیو ماهانه: اسفند 1395

نحوه فرجام خواهی کردن

نحوه فرجام خواهی کردن

نحوه فرجام خواهی کردن رسیدگی فرجامی از لحاظ قانونی عبارت است از تشخیص منطبق بودن یا منطبق نبودن رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی که قانونگذار در ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است. اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است؛ بنابراین …

ادامه مطلب »

بررسی وکالت تسخیری

بررسی وکالت تسخیری

بررسی وکالت تسخیری وکالت تسخیری مربوط به جرایم سنگین و کیفری است، قانونگذار در تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری جرایمی را که می بایست متهم با وکیل تسخیری در دادگاه حاضر شود را برشمرده است.

ادامه مطلب »

بررسی تغییر حکم توسط دادگاه

بررسی تغییر حکم توسط دادگاه

بررسی تغییر حکم توسط دادگاه اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار …

ادامه مطلب »