چهارشنبه , بهمن 6 1395
خانه » Mohammad Afrasiabi (صفحه 10)

Mohammad Afrasiabi

بررسی تجدیدنظر

بررسی تجدیدنظر

بررسی تجدیدنظر در این نوشتار شما با قوانین احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر، آرای قابل تجدیدنظر، مهلت تجدیدنظر، دادخواست و مقدمات رسیدگی و جهات تجدیدنظر آشنا می شوید.

ادامه مطلب »

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی مقوله قضازدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریع تر – آسان تر – …

ادامه مطلب »