خانه » فایل های حقوقی » جزوه های حقوقی (پەڕە 2)

جزوه های حقوقی

جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی

جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی

جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی این جزوه مربوط به جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی می باشد. می توانید به رایگان آن را دانلود کنید.

ادامه مطلب »

جزوه مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی

جزوه مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی

جزوه مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی این جزوه مربوط به جزوه مطالعه تطبیقی جایگزینی بارنامه کاغذی با بارنامه الکترونیکی دریایی نوشته دکتر مصطفی السان و وحید امینی می باشد. می توانید به رایگان آن را دانلود کنید.

ادامه مطلب »