خانه » مقالات حقوقی

مقالات حقوقی

اضطرار چیست؟

اضطرار چیست؟

اضطرار در لغت به معنای ناچاری و درماندگی است.[۱] گاه قانون‌گذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال …

ادامه مطلب »

آشنایی با شهادت

آشنایی با شهادت

شهادت در لغت به معنای گواهی دادن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد[۱] و در اصطلاح عبارت است از انتقال حقیقت امری از ناحیه‌ی فردی واجد شرایط که آن را دیده و شنیده به قاضی محکمه، به ضرر یکی از اصحاب دعوی به نفع دیگری، با ادای سوگند و التزام به راستگویی.[۲]

ادامه مطلب »

شاهد کیست؟

شاهد کیست؟

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

ادامه مطلب »