چهارشنبه , بهمن 6 1395
خانه » مقالات حقوقی » آئین دادرسی مدنی (صفحه 10)

آئین دادرسی مدنی

بررسی تجدیدنظر

بررسی تجدیدنظر

بررسی تجدیدنظر در این نوشتار شما با قوانین احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر، آرای قابل تجدیدنظر، مهلت تجدیدنظر، دادخواست و مقدمات رسیدگی و جهات تجدیدنظر آشنا می شوید.

ادامه مطلب »

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی

قضازدایی و کوتاه کردن فرآیند دادرسی مقوله قضازدایی به معنی نفی قاعده عام و رسمی بودن دادگستری به عنوان مرجع تظلمات نمی باشد بلکه به این معناست که اشخاص مکلف باشند قبل از مراجعه به دادگستری به مرجع دیگری که بسا در احقاق حق سریع تر – آسان تر – …

ادامه مطلب »

بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی

بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی

بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی بهای خواسته از حیث صلاحیت و هزینه دادرسی: مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است. مگر این که قانون ترتیب …

ادامه مطلب »

آیین رسیدگی به مستثنیات دین

آیین رسیدگی به مستثنیات دین

آیین رسیدگی به مستثنیات دین آیین رسیدگی به مستثنیات دین: در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد …

ادامه مطلب »

سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل

سوال از شاهد طرف مقابل سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسیار مهمی در آیین دادرسی نظام حقوقی کامن لو می باشد که در داوریهای بین المللی نیز تا حد قابل توجهی مقبولیت و کاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه که تا حدودی از عنوان آن بر می …

ادامه مطلب »