خانه » مقالات حقوقی » اصول فقه

اصول فقه

بررسی تعارض در اصول فقه

بررسی تعارض در اصول فقه

تعارض، مصدر باب تفاعل از ریشه «ع رض» و به معنای اظهار است.[۱] معنای اصطلاحی: مشهور اصولی‌ها[۲] تعارض را به «تنافی مدلول دو دلیل، به صورت تناقض[۳] یا تضاد»[۴] تعریف می‌کنند ولی عده‌ای،[۵] آنرا به «تنافی دو دلیل به حسب دلالت و مقام اثبات به صورت تناقض یا تضاد» تعریف …

ادامه مطلب »

مشتق چیست؟

مشتق چیست؟

مشتق در لغت: از ماده‌ی شق می‌باشد، در التحقیق فی کلمات القرآن آورده که، ریشه‌ی این کلمه گشایش مطلق می‌باشد. و در لغت فارسی به آن شکافتن می گویند.[۱]

ادامه مطلب »

تبادر چیست؟

تبادر چیست؟

تبادر در لغت به معنای شتافتن است. « تبادر الی الذهن» یعنی به خاطر آمد، به یاد آمد.[۱] و در اصطلاح عبارت است از: سبقت گرفتن معنی به ذهن هنگام شنیدن لفظ.[۲]

ادامه مطلب »

بررسی اطراد

بررسی اطراد

بررسی اطراد اطراد در لغت به معنای متابعت کردن جزئی از چیزی از جزء دیگرش می‌باشد.[۱]و در اصطلاح اصولیین اطرد، استعمال لفظ در معنای مشکوک در هر حال و  صورت در تمام مصادیق می‌باشد، البته با الغای هر آنچه که صلاحیت برای قرینه بودن داشته باشد. پس اگر استعمال لفظ …

ادامه مطلب »