خانه » مقالات حقوقی » اصول فقه (پەڕە 2)

اصول فقه

بررسی استصحاب

بررسی استصحاب

بررسی استصحاب استصحاب در لغت به معنی با خود داشتن است و در علم اصول حکمبوجود امری است که در گذشته موجود بوده و بقای آن مورد تردید قرار گرفته است (ابقاء ماکان). به بیان دیگر هر گاه وجود حکم یا وضعی در گذشته معلوم باشد ، سپس مورد تردید …

ادامه مطلب »