خانه » مقالات حقوقی » حقوق بین الملل (پەڕە 6)

حقوق بین الملل

جزئیات حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

جزئیات حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

جزئیات حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ماده ۹۸۷ قانون مدنی بیان میکند که، زنان  ایرانی مجاز به ازدواج با اتباع خارجی هستند، اما ازدواج به این ترتیب دارای آثار متعددی، از جمله تبدیل تابعیت آنها به تابعیت دولت متبوع همسر، محدودیت در حق مالکیت آنان نسبت به اموال …

ادامه مطلب »