خانه » مقالات حقوقی » حقوق تجارت (پەڕە 2)

حقوق تجارت

بررسی بانک و تاریخچه آن

بررسی بانک و تاریخچه آن

مؤسسه‌ای که انجام عملیات پولی و اعتباری و مالی را به عهده دارد. کلمۀ بانک را عده‌ای مشتق از کلمۀ ایتالیائی بانکو Banco دانسته‌اند به معنای نیمکت که جوانان روی آن می‌نشستند یا پشت آن قرار می‌گرفتند. سابقۀ بانک­داری را در روم و یونان قدیم از دو سه قرن قبل …

ادامه مطلب »

بررسی اعاده اعتبار در تجارت

بررسی اعاده اعتبار در تجارت

اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و از سر گرفتن است. منظور از اعاده اعتبار ، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگانی خود است، به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. البته اعاده اعتبار در فقه وجود ندارد و مفلس پس از این که دیون …

ادامه مطلب »

بررسی حقوق تجارت

بررسی حقوق تجارت

حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، که اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاکم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می‌نماید.

ادامه مطلب »

بررسی سهام با نام

بررسی سهام با نام

سهام را می‌‌توان به اعتبارات مختلفی تقسیم بندی کرد. از لحاظ شکلی سهام را به دو دسته سهام با نام و سهام بی نام می‌توان تقسیم کرد. در تبصره [۱] ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قانونگذار تقسیم فوق را ذکر کرده است، اما به دلیل واضح بودن تعریف سهام با …

ادامه مطلب »

بررسی مدیرعامل

بررسی مدیرعامل

یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیرعامل شرکت است. هیأت مدیره اقلا یک شخص حقیقی را به این سمت برمی‌گزینند(ماده۱۲۴ لایحه قانونی). این شخص در مقابل اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می‌شود(ماده۱۲۵ لایحه قانونی). مدیرعامل در شرکت کار اجرایی می‌کند و در قبال آن مزد می‌گیرد، چه …

ادامه مطلب »

بررسی هیئت مدیره

بررسی هیئت مدیره

برای اداره شرکت دو رکن لازم است. رکن اول اداره شرکت  که توسط هیئت مدیره انجام می‌شود و قانونگذار در ( لایحه قانونی ۱۳۴۷) به اداره جمعی شرکت توسط هیئت مدیره، جنبه قانونی بخشیده است. باید توجه داشت، هیأت مدیره نمایندگان سهامداران محسوب نمی‌شوند، بلکه یکی از ارکان اداره شرکت …

ادامه مطلب »

بررسی شرکت با مسئولیت محدود

بررسی شرکت با مسئولیت محدود

«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است». (مفاد ماده ۹۴ …

ادامه مطلب »