خانه » مقالات حقوقی » حقوق شهروندی

حقوق شهروندی

اعاده حیثیت در حقوق ایران

اعاده حیثیت در حقوق ایران

اعاده حیثیت در حقوق ایران اعاده حیثیت در حقوق ایران: حفظ آبرو و حرمت اشخاص از سویی مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام بوده و از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است.

ادامه مطلب »