خانه » مقالات حقوقی » حقوق مدنی

حقوق مدنی

انحلال وکالت

انحلال وکالت

انحلال وکالت انحلال وکالت: در این کوشش سعی بر آن است تا موارد انحلال وکالت بررسی شود لذا تر تیب ارائه مطالب ممکن است به درستی مطابق با سرفصلهای متداول نباشد. مواردی که احساس می شده ذهن دانشجو را به خود مشغول کند تا حد امکان بررسی و مطرح شده …

ادامه مطلب »

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع: پیش از ورود در اصل بحث، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت …

ادامه مطلب »