خانه » مقالات حقوقی » حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی

انواع تقسیم بندی قراردادهای نفتی قراردادهای بخش نفت و گاز را می توان به دو گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم بندی کرد: قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری نوع پیشرفته تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می آید.

ادامه مطلب »