خانه » مقالات حقوقی » مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی

جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی

جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی این جزوه مربوط به جزوه مطالعه تطبیقی تعهد ایمنی و مسئولیت مدنی نسبت به اسباب بازی می باشد. می توانید به رایگان آن را دانلود کنید.

ادامه مطلب »

بررسی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

بررسی مسئولیت مدنی دولت بررسی مسئولیت مدنی دولت: مسئولیت مدنی به معنی اخص آن،به ضرروزیان هایی اطلاق می شودکه خارج از قراردادی که بین طرفین است، به کسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. برخلاف گذشته که معتقد به مصونیت دولت نسبت به ضررها و خسارات وارده از …

ادامه مطلب »

حدود مسئولیت پزشکان در جراحی های زیبایی

حدود مسئولیت پزشکان در جراحی های زیبایی

حدود مسئولیت پزشکان در جراحی های زیبایی حدود مسئولیت پزشکان در جراحی های زیبایی: یکی از حرفه‌های موجود در جامعه پزشکی، جراحی است که با سلامتی و حیات انسان سر و کار دارد. قواعد مسئولیت در این مشاغل به نحوی تدوین شده‌اند که از یک سو چنان سخت‌گیرانه نباشند که …

ادامه مطلب »

تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت

تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت

تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت تامین خواسته و مسئولیت مدنی دولت: زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد.

ادامه مطلب »

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت: مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌ هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.

ادامه مطلب »

مسئولیت مدنی محجوران

مسئولیت مدنی محجوران

مسئولیت مدنی محجوران مسئولیت مدنی محجوران: مسئولیت که در معنای لغوی خود به معنی مورد سؤال و بازخواست واقع شدن است، در اصطلاح حقوقی چندان دور از معنی لغوی خود نیفتاده است و به معنای تعهد قانونی شخص بر دفع ضرری که به دیگران وارد کرده، است مسئولیت ریشه و …

ادامه مطلب »