خانه » مقالات حقوقی (پەڕە 28)

مقالات حقوقی

اعاده دادرسی نسبت به آراء شورای حل اختلاف

اعاده دادرسی نسبت به آراء شورای حل اختلاف

اعاده دادرسی نسبت به آراء شورای حل اختلاف اعاده دادرسی نسبت به آراء شورای حل اختلاف: براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز کیفری صالح به رسیدگی هستند و …

ادامه مطلب »

بررسی تجدیدنظر

بررسی تجدیدنظر

بررسی تجدیدنظر در این نوشتار شما با قوانین احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر، آرای قابل تجدیدنظر، مهلت تجدیدنظر، دادخواست و مقدمات رسیدگی و جهات تجدیدنظر آشنا می شوید.

ادامه مطلب »