خانه » مقالات حقوقی (پەڕە 3)

مقالات حقوقی

جلب و انواع آن

جلب و انواع آن

جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.[۱] در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.[۲] البته در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.

ادامه مطلب »