خانه » مقالات حقوقی (پەڕە 5)

مقالات حقوقی

مشتق چیست؟

مشتق چیست؟

مشتق در لغت: از ماده‌ی شق می‌باشد، در التحقیق فی کلمات القرآن آورده که، ریشه‌ی این کلمه گشایش مطلق می‌باشد. و در لغت فارسی به آن شکافتن می گویند.[۱]

ادامه مطلب »

تبادر چیست؟

تبادر چیست؟

تبادر در لغت به معنای شتافتن است. « تبادر الی الذهن» یعنی به خاطر آمد، به یاد آمد.[۱] و در اصطلاح عبارت است از: سبقت گرفتن معنی به ذهن هنگام شنیدن لفظ.[۲]

ادامه مطلب »

بررسی اطراد

بررسی اطراد

بررسی اطراد اطراد در لغت به معنای متابعت کردن جزئی از چیزی از جزء دیگرش می‌باشد.[۱]و در اصطلاح اصولیین اطرد، استعمال لفظ در معنای مشکوک در هر حال و  صورت در تمام مصادیق می‌باشد، البته با الغای هر آنچه که صلاحیت برای قرینه بودن داشته باشد. پس اگر استعمال لفظ …

ادامه مطلب »

بررسی استصحاب

بررسی استصحاب

بررسی استصحاب استصحاب در لغت به معنی با خود داشتن است و در علم اصول حکمبوجود امری است که در گذشته موجود بوده و بقای آن مورد تردید قرار گرفته است (ابقاء ماکان). به بیان دیگر هر گاه وجود حکم یا وضعی در گذشته معلوم باشد ، سپس مورد تردید …

ادامه مطلب »