خانه » مقالات حقوقی (پەڕە 5)

مقالات حقوقی

بررسی مدیرعامل

بررسی مدیرعامل

یکی از ارکان اساسی و الزامی اداره شرکت سهامی، مدیرعامل شرکت است. هیأت مدیره اقلا یک شخص حقیقی را به این سمت برمی‌گزینند(ماده۱۲۴ لایحه قانونی). این شخص در مقابل اشخاص ثالث، نماینده شرکت محسوب می‌شود(ماده۱۲۵ لایحه قانونی). مدیرعامل در شرکت کار اجرایی می‌کند و در قبال آن مزد می‌گیرد، چه …

ادامه مطلب »

بررسی هیئت مدیره

بررسی هیئت مدیره

برای اداره شرکت دو رکن لازم است. رکن اول اداره شرکت  که توسط هیئت مدیره انجام می‌شود و قانونگذار در ( لایحه قانونی ۱۳۴۷) به اداره جمعی شرکت توسط هیئت مدیره، جنبه قانونی بخشیده است. باید توجه داشت، هیأت مدیره نمایندگان سهامداران محسوب نمی‌شوند، بلکه یکی از ارکان اداره شرکت …

ادامه مطلب »

بررسی شرکت با مسئولیت محدود

بررسی شرکت با مسئولیت محدود

«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است». (مفاد ماده ۹۴ …

ادامه مطلب »

بررسی شرکت نسبی

بررسی شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر  تشکیل شده و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. قانون­گذار برای آگاهی اشخاص ثالث از نسبی بودن مسئولیت شرکاء، قید عبارت مزبور را لازم دانسته است.

ادامه مطلب »

بررسی شرکت مختلط سهامی

بررسی شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها به میزان همان سرمایه‌ای است که در …

ادامه مطلب »

بررسی تجارت الکترونیک

بررسی تجارت الکترونیک

با پیشرفت فن‌آوری‌های جدید و گسترش وسایل ارتباطی الکترونیکی، افراد مایلند بیشتر کارهای روزمره خود را به واسطه و به کمک ابزارهای پیشرفته الکترونیکی انجام دهند و در معاملات خود نیز مایلند جهت ایجاد سرعت و تسهیل انجام آنها از این وسایل استفاده نمایند و به این ترتیب یک فضای …

ادامه مطلب »

بررسی کاهش سرمایه شرکت

بررسی کاهش سرمایه شرکت

یکی از خصایص عمده سرمایه شرکت، ثابت بودن آن است؛ سرمایه شرکت که در اساسنامه ذکر می‌شود، تضمین طلب طلبکاران شرکت است و این سرمایه برای طلب آنها حفظ می‌شود. ولی ثابت بودن سرمایه به این معنا نیست که مبلغ آن را نمی‌توان کاهش داد[۱]، در طول حیات یک شرکت …

ادامه مطلب »

بررسی افزایش سرمایه شرکت

بررسی افزایش سرمایه شرکت

یکی از خصایص عمده سرمایه شرکت، ثابت بودن آن است؛ سرمایه شرکت که در اساسنامه ذکر می‌شود، تضمین طلب طلبکاران شرکت است. اما در طول حیات یک شرکت ممکن است شرایطی پیش آید که شرکت مجبور به کاهش یا افزایش سرمایه شود. چه افزایش سرمایه شرکت در اساسنامه پیش بینی …

ادامه مطلب »

بررسی سهام بی نام

بررسی سهام بی نام

سهام را می‌توان به اعتبار مختلف تقسیم بندی کرد. از نظر شکلی به سهام بانام و سهام بی نام از لحاظ ماهیت آورده‌ای که نماینده آن است به سهام نقد و غیر نقد و … تقسیم می‌شود. یک سهام می تواند در یک زمان واحد در دو یا چند تقسیم …

ادامه مطلب »