خانه » مقالات حقوقی » جرم شناسی » بررسی اقسام جرم شناسی

بررسی اقسام جرم شناسی

در این مقاله به بررسی اقسام جرم شناسی می پردازیم.

بررسی اقسام جرم شناسی

بررسی اقسام جرم شناسی

تعاریف متفاوتی از جرم شناسی شده است، اما تعریف ساده و جدیدی که ساترلند (جرم شناس بنام) از جرم شناسی ارائه داده است؛ بر اساس این تعریف جرم شناسی عبارت است از: «مطالعه عوامل بزهکاری»[۱]. به طور کلی مباحث جرم شناسی حول محور، بزه، بزهکار و بزهکاری، می‌چرخد.

از این رو، جرم شناسی برای مطالعه بزهکاری از علوم مختلفی ترکیب یافته است. بدیهی است که، جرم شناسی به عنوان یک علم ترکیبی در جهت وصول به این آرمان  از نتایج مطالعات و دست آورد‌های این دانش‌ها حداکثر استفاده را می‌نماید.[۲]

در صورتی که بخواهیم به اعتبار علوم مختلفی که اجزای جرم شناسی را تشکیل می‌دهند و در ضمن خود علمی مستقل هستند، علم جرم شناسی را تقسیم نمائیم، باید آن را به علومی چون، جامعه شناسی کیفری، زیست شناسی کیفری و روان شناسی کیفری تقسیم نماییم.

البته جرم شناسی علاوه بر تقسیمات مذکور، به تبعیت از حقوق کیفری، به سه رشته تقسیم شده است:

۱- جرم شناسی عمومی یا ترکیبی،

۲- جرم شناسی اختصاصی،

۳- جرم شناسی بالینی.[۳]

البته‌ هانری لوی برول پس از تقسیم جرم شناسی به نظری و کاربردی، جرم شناسی عمومی و اختصاصی را زیر مجموعه جرم شناسی نظری و جرم شناسی بالینی و جرم شناسی پی‌شگیرانه و جرم شناسی انتقادی یا حقوقی را به عنوان زیر مجموعه جرم شناسی کاربردی ذکر کرده است.[۴]  به اختصار به بررسی اقسام جرم شناسی می‌پردازیم.

الف- جرم شناسی نظری

۱- جرم شناسی عمومی

جرم شناسی عمومی، علمی است که، با استفاده از مطالعات علوم دیگر سعی در بررسی پدیده‌ی بزهکاری و شناخت علت وقوع آن، مطالعه محیط زندگی بزهکار و شرایط روحی و روانی و گذشته و حال و کمبود‌ها و احساسات وی را داشته، ضمن ارائه طرق معالجه و درمان بزهکار، به ارائه برنامه‌هائی در جهت پی‌شگیری بزهکاری و از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا می‌پردازد.

بدین ترتیب، رسالت مبارزه با فساد و انحراف و ناسازگاری با پی‌شنهاد برنامه‌های سالم سازی، ایجاد عدالت، تقویت جنبه‌های فرهنگی و بهداشتی را بدوش می‌کشد. با این آرمان که روزی آفات اجتماعی از بین رفته و یا، لا اقل تضعیف گردد.[۵]

۲- جرم شناسی اختصاصی

علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی‌ریزی نموده و رشته‌های خاصی را در جرم‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.[۶]

از علومی که در شناخت شخصیت و روان، محیط زندگی و ویژگی جسمی بزهکار به جرم شناسی بهره می‌رسانند؛ سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری را باید نام برد. این علوم در مقام مطالعه پدیده بزهکاری و بزهکار به عنوان جرم‌شناسی نامگذاری شده‌اند. اشاره‌ی مختصری به این علوم ضروری است.[۷]

یک- جرم شناسی زیستی (زیست شناسی کیفری)

این علم جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد. این علم به علت این که توسط لمبروزو و در ایتالیا رونق فراوانی یافت، همیشه در این کشور مورد توجه بوده است.

امروزه در اکثر کشور‌های اروپایی و بالاخص در آلمان و اتریش، مطالعات فراوانی در زمینه خصوصیات فردی، جنس، سن، بیماری، زندگی عاطفی، و به طور کلی ویژگی‌های جسمی و حتی اثرات محیطی بر روی بزهکار انجام گرفته است. از معروف‌ترین دانشمندانی که در این زمینه تحقیقات ارزشمندی انجام داده است، اکسنر (Exner) آلمانی صاحب کتاب زیست شناسی کیفری است.[۸]

دو- جرم شناسی روانی (روان شناسی و روان پزشکی کیفری)

این رشته به مطالعه علل اعمال ناخودآگاه و تظاهر آنها و شناسایی وجدان آگاه و ناخودآگاه و بالاخره با در نظر گرفتن جنبه‌های روانی بزهکار برای تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه، به بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.[۹]

این علم بیشتر به مدد روانکاوی و روانپزشکی، و با استفاده از وسیله تست، به علل رفتار‌های جنائی و یا ناسازگاری افراد توجه، و سعی در شناخت انگیزه‌های روانی این ناهنجاری‌ها دارد. از متفکران نامدار این رشته «گملی» (Gemelli) استاد دانشگاه کاتولیک میلان است.[۱۰]

سه- جرم شناسی اجتماعی (جامعه شناسی کیفری)

با توجه به کمک فراوان جامعه شناسی، به ویژه استفاده از روش‌های تحقیق آن در جرم شناسی و اثر فوق العاده عوامل اجتماعی در بزهکاری، وابستگی شدیدی بین جرم شناسی و جامعه شناسی به وجود آمده است. امروزه علم خاصی به نام جامعه شناسی کیفری که محور بررسی‌های آن بر ویژگی‌های محیط و اثرات آن بر شخصیت افراد ناسازگار و بزهکار متمرکز می‌باشد، به وجود آمده است.

جرم شناسی کیفری،ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه‌های مختلف جرم شناسی می‌پردازد.[۱۱]

‌ب. جرم شناسی کاربردی

۱- جرم شناسی بالینی

جرم شناسی بالینی، دانشی علمی- ترکیبی است که با استفاده از نتایج مطالعات علوم جرم شناسی عمومی و اختصاصی به بررسی فرد و ویژگی‌های او پرداخته با آگاهی از درجه خطرناک بودن و قدرت سازگاری و هماهنگ کردن وی با ضوابط و معیار‌های اجتماعی به ارائه درمان‌‌های ضروری پرداخته، و هدف دور کردن بزهکار از تکرار جرم را پی‌گیری می‌نماید.

به عبارت دیگر یکی از اهم وظایف یا محور فعالیت علم جرم شناسی بالینی را باید در تعیین و ارائه طرق معالجه بزهکاران بر مبنای ویژگی‌های روانی و روحی و درجه‌ی ابتلای آنان به بیماری بزهکاری و دیگر معیار‌های اجتماعی دانست. گذشته از مطالعه بزهکار و ارائه روش‌های درمانی به منظور جلوگیری از تکرار جرم، جرم شناسی بالینی به بررسی طرق پی‌شگیری از جرم و مراقبت و نگهداری مجرمین نیز اهتمام می‌ورزد.[۱۲]

در حقیقت جرم شناسی بالینی دارای دو مفهوم موسع و مفهوم مضییق است. در مفهوم موسع آن، به مطالعه پدیده فردی در مقابل بزهکاری با کمک جرم شناسی اجتماعی می‌پردازد. از این لحاظ این علم قسمتی از جرم شناسی نظری است. اما در مفهوم موسع، این علم به مطالعه چند شاخه‌ای حالت فردی شخص مجرم  می‌پردازد  تا، بتوان از جرایم آینده پیشگیری کرد. از این لحاظ این علم شاخه‌ای از جرم شناسی کاربردی است.[۱۳]

لازم به ذکر است که، در بررسی بزهکار به وسیله جرم شناسی بالینی، مراحل زیر دنبال می‌شود:

۱- بررسی پزشکی و روانی؛

۲- بررسی اجتماعی؛

۳- تشخیص بیماری و پیش درمانی؛ از طریق شناخت حالت خطرناک و عوامل درونی و برونی سازنده حالت خطرناک.

۴- طبقه بندی افراد؛

۵- درمان.[۱۴]

۲- جرم شناسی پیش گیری

جرم شناسی پیشگیرانه ناظر بر اقدامات کنشی (پیشینی) قبل از وقوع جرم و یا حتی اقدامات واکنشی (پسینی) بعد از بروز رفتار مجرمانه، از سوی کارگزاران سیاست جنایی در دو سطح ملی و فرا‌ملی است. اقدامات مزبور، اصولا فاقد وصف کیفری هستند.[۱۵]

گاه پیشگیری از جرم مبتنی بر ضرورت ایجاد تغییر و تعدیل شخصیت بزهکار و شرایط اجتماعی است که به «پیشگیری اجتماعی» شهرت یافته است. گاه، پیشگیری از وقوع یا تکرار پدیده‌ی مجرمانه (اعم از جرم و انحراف) مستلزم دخل و تصرف و ایجاد تغییر در یک محیط یا وضعیت ویژه است.

این قسم از اقدام را «پیشگیری وضعی» گفته‌اند[۱۶]. گونه‌ای از پیشگیری نیز پیشگیری زودرس یا رشد مدار است که مبین مداخله در دوره‌های مختلف رشد اطفال نوجوانان بزهکار، منحرف یا در معرض بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع یا مزمن شدن بزهکاری در آینده و در دوران بزرگسالی می‌باشد. اما گاه پیشگیری (از نظر پزشکی) به سه قسم تقسیم می‌شود: پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.[۱۷]

۳- جرم شناسی انتقادی (حقوقی)

این جرم شناسی به انتقاد از قوانین و مقررات موضوعه پرداخته خواستار تغییر در قوانین بر اساس مولفه‌های جرم شناسی است. این جرم‌شناسی همواره به انتقاد از نظام حقوقی می‌پردازد.[۱۸]

منابع:

[۱]. نجفی توانا، علی؛ جرم شناسی، تهران، خیام، ۱۳۷۷، چ اول، ص ۲۲٫

[۲]. همان.

[۳]. نجفی توانا؛ پیشین، ص ۷۲٫ نیز، دانش، تاج زمان؛ مجرم کیست ؟ جرم شناسی چیست ؟، تهران، کیهان، ۱۳۷۹، چ ۸، ص ۴۶٫  و نور بها، رضا؛ زمینه جرم شناسی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۰، چ ۲، ص۷۸٫ و مظلومان، رضا؛ جرم شناسی  (کلیات)، تهران، نشر دانشگاه تهران، ۲۵۳۶ شاهنشاهی، چ ۲، ص ۱۲۲٫

[۴]. موسوی مجاب، سید درید؛ جزوه جامعه شناسی کیفری، قم، مرکز نخصصی حقوق و قضای اسلامی، ۱۳۸۸، ص ۵٫

[۵]. نجفی، توانا؛ پیشین، ص ۷۳٫

[۶]. دانش، تاج زمان؛ پیشین، ص ۴۷٫

[۷]. گسن، ریموند؛ مقدمه ای بر جرم شناسی، ترجمه مهدی کی نیا، تهران، نشر مترجم، ۱۳۷۰، چ۱، ص ۲۷٫

[۸] . همان.

[۹]. مظلومان، رضا؛ پیشین، ص۱۲۴٫

[۱۰]. همان.

[۱۱]. موسوی مجاب، سید درید؛ پیشین.

[۱۲].  مظلومان، رضا؛ پیشین، ص ۱۲۷  و نجفی توانا، علی؛ پیشین، ص ۷۶٫

[۱۳]. نور بها، رضا؛ پیشین، ص ۸۰٫

[۱۴]. همان.

[۱۵]. ر.ک: نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ جزوه جرم شناسی پیشگیری، مجتمع مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲٫ و نیز هیوز (گوردونی)، پیشگیری از جرم، ترجمه علی رضا کلدی و محمدتقی جغتایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۸۰٫ موسوی مجاب، سید درید؛ همان.

[۱۶].«پیشگیری وضعی ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود.»تعریف نجفی ابرند آبادی؛ پیشین. نیز، کسن، موریس؛ اصول جرم شناسی، ترجمه صدیق، میر روح الله، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۵، ص۲۲۰٫

[۱۷]. همان.

[۱۸]. موسوی مجاب، سید درید؛ پیشین.

منبع: www.lawgostar.com

درباره محمد افراسیابی

محمد افراسیابی هستم، کارشناسی حقوق خوندم و به دلیل علاقه‌ای که به حقوق داشتم، سایت حقوق پلاس رو راه‌اندازی کردم تا هم خودم و هم شما رو بیشتر با مباحث حقوقی آشنا کنم.

مشاهده بیشتر

بررسی بزه در جرم شناسی

بررسی بزه در جرم شناسی

بزه یا جرم یکی از ارکان اصلی پدیده مجرمانه است که مورد مطالعه و بررسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معادله امنیتی *