خانه » بایگانی برچسب ها: آشنایی با آپارتاید

بایگانی برچسب ها: آشنایی با آپارتاید

جلب و انواع آن

جلب و انواع آن

جلب در لغت به معنی کشیدن، بردن، ربودن، کشانیدن و آوردن است.[۱] در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از دستگیری شخص معین و هدایت او نزد دادگاه یا مقام تحقیقی که دستور دلالت او را نزد خویش داده است.[۲] البته در قانون آئین دادرسی کیفری تعریفی از جلب نشده است.

ادامه مطلب »

بررسی مجمع عمومی مؤسس

بررسی مجمع عمومی مؤسس

ایجاد یک شرکت سهامی وقتی میسر است که، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی شود. مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس شرکت تشکیل می‌‌‌شود. بعد از تشکیل شرکت نیز عمر آن خاتمه می‌یابد.[۱]  لایحه قانونی ۱۳۴۷ مواد ۱۶ الی ۱۸ و از ماده ۷۲ به بعد مجمع عمومی مؤسس را بررسی می‌کند. …

ادامه مطلب »