خانه » بایگانی برچسب ها: آشنایی با آپارتاید

بایگانی برچسب ها: آشنایی با آپارتاید

بررسی مجمع عمومی مؤسس

بررسی مجمع عمومی مؤسس

ایجاد یک شرکت سهامی وقتی میسر است که، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی شود. مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس شرکت تشکیل می‌‌‌شود. بعد از تشکیل شرکت نیز عمر آن خاتمه می‌یابد.[۱]  لایحه قانونی ۱۳۴۷ مواد ۱۶ الی ۱۸ و از ماده ۷۲ به بعد مجمع عمومی مؤسس را بررسی می‌کند. …

ادامه مطلب »