خانه » بایگانی برچسب ها: تفاوت صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی

بایگانی برچسب ها: تفاوت صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی

صلاحیت ذاتی چیست؟

صلاحیت ذاتی چیست؟

صلاحیت ذاتی چیست؟ صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خوربودن می‌باشد[۱] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود.[۲] ‌ ‌

ادامه مطلب »

بررسی صلاحیت محلی

بررسی صلاحیت محلی

بررسی صلاحیت محلی بررسی صلاحیت محلی: صلاحیت در لغت  به معنای صالح بودن، شایسته بودن و درخور بودن می‌باشد[۱] و در اصطلاح صلاحیتی را که با توجه به محل ارتکاب جرم و بر مبنا و اعتبار محل استقرار مرجع (حوزه) قضایی و بر مبنای قلمرو مکانی تعیین گردد صلاحیت محلی …

ادامه مطلب »